• T: 0208 422 0202
  • Adres: 170 Greenford Road • Harrow, HA1 3QX

Shop

Sale

Pigułka Wiedzy o Podatkach w UK

£4.95

E-book “Pigułka wiedzy o podatkach w UK” to kompendium informacji na temat kluczowych aspektów systemu podatkowego w Wielkiej Brytanii. W tym e-booku znajdziesz szczegółowe omówienie różnych rodzajów podatków oraz istotne kwestie związane z rozliczeniami podatkowymi.

Description

“Pigułka wiedzy o podatkach w UK” to praktyczny e-book, który zawiera kompleksowe omówienie najważniejszych aspektów systemu podatkowego w Wielkiej Brytanii. Znajdziesz tu informacje dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne, podatku od zysków kapitałowych, podatku od wartości dodanej, podatku od nieruchomości, podatku dla samozatrudnionych, podatku od spółek, podatku od spadków i darowizn, a także ulg podatkowych i zwolnień. E-book “Pigułka wiedzy o podatkach w UK” zawiera także wskazówki dotyczące rejestracji jako płatnik podatków, terminów rozliczeń podatkowych, korzystania z e-rozliczeń oraz wyboru odpowiedniego doradcy podatkowego. Zrozumienie tych tematów jest kluczowe dla osiągnięcia finansowej stabilności i uniknięcia nieprzyjemnych niespodzianek. Poznaj tajniki brytyjskiego systemu podatkowego i zyskaj pewność w swoich rozliczeniach dzięki “Pigułce wiedzy o podatkach w UK”.

W tym e-booku znajdziesz szczegółowe omówienie różnych rodzajów podatków oraz istotne kwestie związane z rozliczeniami podatkowymi.

Oto spis treści, który pozwoli Ci zapoznać się z tematyką poruszaną w e-booku:

Wstęp: Witamy w pigułce wiedzy na temat podatków w UK.

Rozdział 1: Podatek dochodowy od osób fizycznych (Income Tax) – omówienie zasad obowiązujących przy opodatkowaniu dochodów osób fizycznych.

Rozdział 2: Składki na ubezpieczenie społeczne (National Insurance Contributions – NICs) – wyjaśnienie systemu ubezpieczeń społecznych i związanych z nimi składek.

Rozdział 3: Podatek od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax – CGT) – informacje na temat opodatkowania zysków z transakcji kapitałowych.

Rozdział 4: Podatek od wartości dodanej (Value Added Tax – VAT) – omówienie zasady działania i stawek podatku VAT.

Rozdział 5: Podatek od nieruchomości (Council Tax) – wyjaśnienie zasad obowiązujących przy opodatkowaniu nieruchomości.

Rozdział 6: Podatek dla samozatrudnionych (Self-employment Tax) – informacje na temat obowiązków podatkowych osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek.

Rozdział 7: Podatek od spółek (Corporation Tax) – omówienie opodatkowania firm działających jako spółki.

Rozdział 8: Podatek od spadków i darowizn (Inheritance Tax) – wyjaśnienie zasad opodatkowania spadków i darowizn.

Rozdział 9: Ulgi podatkowe i zwolnienia – przedstawienie różnych ulg i zwolnień podatkowych dostępnych w systemie podatkowym Wielkiej Brytanii.

Rozdział 10: Jak się zarejestrować jako płatnik podatków – praktyczne wskazówki dotyczące rejestracji jako płatnik podatków w Wielkiej Brytanii.

Rozdział 11: Terminy rozliczeń podatkowych – informacje na temat ważnych terminów związanych z rozliczeniami podatkowymi.

Rozdział 12: Używanie e-rozliczeń – omówienie korzyści i procedur związanych z elektronicznymi rozliczeniami podatkowymi.

Rozdział 13: Korzystanie z usług doradcy podatkowego – wskazówki i porady dotyczące korzystania z usług profesjonalnego doradcy podatkowego.