• T: 0208 422 0202
  • Adres: 170 Greenford Road • Harrow, HA1 3QX

Monthly Archives: April 2023

tax crypto

Czy należy i jak zgłosić zyski z kryptowalut w zeznaniu podatkowym w UK?

Wielu brytyjskich inwestorów posiada aktywa krypto, takie jak Ethereum czy Bitcoin, ale niewielu z nich zdaje sobie sprawę, że muszą one być uwzględnione w rozliczeniu podatkowym self-assessment. Podatek od zysków kapitałowych (CGT) i podatek dochodowy są nakładane na takie aktywa w tym samym stopniu co na inne dochody i zyski. Termin końcowy na złożenie rozliczeń podatkowych za rok podatkowy brytyjski 2022-23 do 31 stycznia 2024.

podatek od crypto

Podatek od kryptowalut w UK

HM Revenue & Customs (HMRC) - Podatki od kryptowalut: Informacje ogólne o opodatkowaniu kryptowalut w Wielkiej Brytanii. HMRC - Tax on cryptoassets

Kiedy inwestor osiągnie zysk z aktywów krypto powyżej kwoty wolnej od podatku CGT, (wynoszącej £12,300 na rok podatkowy 2022-23, a na obecny 2023-24 to £6,000) jest zobowiązany do zapłacenia podatku od zysków kapitałowych. Jeśli inwestor poniesie stratę, może ją zrekompensować innymi zyskami w tym samym roku lub w przyszłości, jeśli zostaną one zgłoszone do HMRC.

HMRC – Kryptoaktywa dla osób fizycznych

Inwestorzy brytyjscy, którzy handlują krypto walutami lub otrzymują je za świadczone przez siebie usługi, będą podlegać podatkowi od swoich zysków. Istnieje wiele problemów związanych z aktywami krypto, ponieważ przepisy podatkowe nie są jasne lub kontrowersyjne. Wielu podatników brytyjskich inwestowało w te aktywa, ale tylko ok. 30% z nich posiada profesjonalną reprezentację księgowego lub doradcy podatkowego w UK lub rozumie CGT. Zapraszamy do kontaktu z nami w celu wyjaśnienia sytuacji KONTAKT

Czy należy odprowadzać podatek od kryptowalut w UK?

Poradnik HMRC na temat kryptowalut dla osób indywidualnych: Szczegółowy przewodnik HMRC dotyczący tego, jak osoby indywidualne powinny rozliczać podatki od kryptowalut. HMRC - Cryptoassets for individuals

Rezydenci podatkowi brytyjscy, którzy nie posiadają w UK tzw. domicylu, mogą nie zdawać sobie sprawy, że HMRC traktuje wszelkie inwestycje krypto posiadane przez mieszkańców Wielkiej Brytanii jako aktywa brytyjskie, generujące dochód i zyski podlegające opodatkowaniu w Wielkiej Brytanii.

Księgowość i pomoc w obliczaniu podatku od kryptowalut w Anglii.

podatek od kryptowalut

Aby uniknąć problemów związanych z krypto walutami, należy dokładnie sprawdzić brytyjskie przepisy podatkowe i upewnić się, że działania są zgodne z nimi. HMRC wymaga, aby agenci podatkowi pytali swoich klientów, czy inwestowali w krypto, a inwestorzy w krypto, którzy nie posiadają agentów podatkowych, powinni zasięgnąć porady w tej sprawie.

Podejście HMRC do opodatkowania kryptowalut.