• T: 0208 422 0202
 • Adres: 170 Greenford Road • Harrow, HA1 3QX

Tag Archives: firma limited

Obowiązki Finansowe Spółek LTD

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (LTD) w Wielkiej Brytanii stają przed licznymi wymogami finansowymi i prawnymi, które obejmują konieczność płacenia określonych podatków oraz składania odpowiednich deklaracji i zgłoszeń. Dziś przybliżymy, jakie są roczne zobowiązania dla Limited Company, podkreślając ich znaczenie i konieczność świadomego zarządzania.

Roczne Obowiązki Finansowe Spółek LTD:

Podatek Korporacyjny:


 • Wszystkie spółki LTD są zobowiązane do płacenia podatku korporacyjnego od osiąganych zysków, przy czym stawka podatkowa zależy od poziomu tych zysków.

VAT (Podatek od Towarów i Usług):


 • Przekroczenie progu obrotu wynoszącego obecnie 85,000 GBP wymusza na firmie rejestrację do VAT i konieczność odprowadzania tego podatku.

Podatki i Składki Pracownicze:


 • Zatrudnienie pracowników wiąże się z obowiązkiem odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku dochodowego w ich imieniu.

Koszty Rachunkowości i Doradztwa Podatkowego:


 • Profesjonalne usługi księgowe i doradztwo podatkowe to kolejny istotny element kosztów rocznych.

Roczne Deklaracje i Zgłoszenia:

Deklaracja Podatku Korporacyjnego:


 • Spółki muszą złożyć deklarację podatkową (CT600) do HM Revenue and Customs (HMRC).

Rocznikowe Sprawozdania Finansowe:


 • Należy składać sprawozdania finansowe do Companies House, zawierające bilans oraz rachunek zysków i strat.

Confirmation Statement:


 • Roczne sprawozdanie do Companies House zawierające kluczowe informacje o firmie jest obowiązkowe.

Deklaracje VAT:


 • Firmy zarejestrowane do VAT zobowiązane są do składania regularnych deklaracji VAT.

Deklaracja CIS dla Branży Budowlanej:


 • Firmy budowlane muszą składać miesięczne deklaracje CIS i odprowadzać podatek od podwykonawców.

Payroll:


 • Lista płac dla pracowników musi być aktualizowana i przekazywana regularnie, a także roczne podsumowania płac (P60) i informacje o świadczeniach dodatkowych (P11D).

Kluczowe Punkty do Zapamiętania:


 • Terminowość: Niezwykle ważne jest dotrzymanie terminów składania deklaracji i dokonywania płatności, aby uniknąć kar i odsetek za zwłokę.
 • Aktualizacja Wiedzy: Przepisy podatkowe i prawne ulegają zmianom, zatem kluczowe jest pozostanie na bieżąco z obowiązującymi wymogami.

Spółki LTD w UK muszą sprostać licznych wymaganiom, co często skłania do korzystania z usług profesjonalnych doradców podatkowych i księgowych. Opera Tax zaprasza na bezpłatne konsultacje, gdzie możemy odpowiedzieć na Twoje pytania i pomóc w nawigacji po złożoności przepisów.


zakladnie firmy limited w UK

Jak to działa?
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna z dwóch najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii. Korzystne przepisy podatkowe, mniej formalności i łatwiejsze w utrzymaniu firmy co roku zachęcają wielu Polaków do zakładania własnych firm w Wielkiej Brytanii.
W celu założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością konieczne jest założenie:
Dyrektorzy odpowiedzialni za zarządzanie spółką,
Co najmniej jeden akcjonariusz, osoba będąca właścicielem firmy.
Uwaga! Dyrektorzy i akcjonariusze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być tą samą osobą!

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Wielkiej Brytanii wymaga posiadania kapitału zakładowego w postaci akcji. Minimalna liczba akcji, jaką może posiadać spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, to 1 akcja. Wartość nominalna akcji wynosi zwykle 1 GBP, ale może to być inna kwota.

Mozna zarejstrowac taka firme online badz przez nasze biuro rachunkowe.