CORPORATION TAX 2023-2024

Rok podatkowy 2023/2024, rozpoczynający się 6 kwietnia 2023 roku dla osób samozatrudnionych oraz 1 kwietnia 2023 roku dla spółek LTD, niesie istotne zmiany w brytyjskim systemie podatkowym. Wśród nich znajduje się modyfikacja stawek Corporation Tax, zmiany w minimalnym wynagrodzeniu oraz adaptacja progów w Income Tax. Poniżej omawiamy te zmiany oraz inne ważne aktualizacje, które mogą wpłynąć na Twoje rozliczenia podatkowe.

Kwota Wolna od Podatku i Podatek Dochodowy

Na początek dobra wiadomość: kwota wolna od podatku pozostaje bez zmian, utrzymując się na poziomie £12 570 aż do 2026 roku. Co to oznacza dla Ciebie? Jako osoba pracująca na etacie lub prowadząca działalność gospodarczą jako self-employed, dopiero przekraczając tę kwotę, zaczniesz płacić Income Tax.

Progi i Stawki Income Tax w 2023/2024:

 • 20% podatku od dochodu w przedziale £12 571 do £50 270.
 • 40% podatku od dochodu w przedziale £50 271 do £125 140 (wcześniej do £150 000).
 • 45% podatku od dochodu powyżej £125 140 (wcześniej powyżej £150 000).

Corporation Tax - Co Się Zmienia?

Główne Zmiany:

 • Stawka Corporation Tax: Dotychczasowa stawka liniowa 19% zostaje zastąpiona stawką główną na poziomie 25%.
 • Progresja Podatkowa: Stawka podatku Corporation Tax będzie się zmieniać w zależności od dochodu spółki:
  • Do £50 000 dochodu – stawka pozostaje na poziomie 19%.
  • Od £50 000 do £250 000 dochodu – stawka będzie się stopniowo zwiększać od 19% do 25%, dzięki uldze Marginal Relief.
  • Powyżej £250 000 dochodu – stawka wynosi 25%.

Ulga Marginal Relief:

Dla spółek, których dochód mieści się w przedziale £50 000 do £250 000, stawka Corporation Tax będzie się zwiększać stopniowo, aby zapobiec nagłemu wzrostowi obciążeń podatkowych.

Jak To Wpłynie na Twoją Firmę?

Na przykład, przy dochodzie £70 000 efektywna stawka Corporation Tax wyniesie 21,14%, natomiast przy dochodzie £170 000 wzrośnie do 24,29%. Stawka opodatkowania będzie więc zależna od dochodu firmy i będzie stopniowo rosła wraz ze wzrostem tego dochodu.

Rok Podatkowy 2023/2024 dla Spółek LTD

 • Spółki o dochodach powyżej £250 000: Zapłacą 25% podatku Corporation Tax.
 • Spółki z dochodami do £50 000: Nadal objęte 19% stawką Corporation Tax.
 • Dochody w przedziale £50 000 do £250 000: Stawka będzie się zmieniać.

Podatek od Dywidend w 2023/2024

Warto też zwrócić uwagę na zmiany w podatku od dywidend:

 • Kwota wolna od podatku od dywidend zmniejsza się z £2000 do £1000.
 • Stawki podatku od dywidend pozostają bez zmian, ale zostały podniesione o 1,15% w kwietniu 2023.

Stawki Podatku od Dywidend:

 • 8.75% przy stawce podstawowej 20%.
 • 33.75% przy stawce podwyższonej 40%.
 • 39.35% przy stawce najwyższej 45%.

 Zapraszamy do śledzenia naszych aktualizacji, aby pozostać na bieżąco z najnowszymi informacjami podatkowymi!

Settlement status

Ustabilizuj swoją przyszłość w Wielkiej Brytanii - zdobądź status osiedlenia UK.

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy Państwa poinformować o najnowszych zmianach w Programie Osiedlenia UE (EUSS) Poniżej znajdują się najważniejsze aktualizacje:


 1. Przedłużenie statusu wstępnie osiedlonego o 2 lata: Od września 2023 roku, osoby posiadające status wstepnie osiedlony, który ma wygasnąć, automatycznie otrzymają przedłużenie o 2 lata. To rozwiązanie ma na celu zapewnienie, że żadna z osób posiadających obecnie status przedstawiciela nie straci swojego statusu imigracyjnego z powodu braku drugiej aplikacji do EUSS. Jeśli spełnią warunki do uzyskania statusu osiedlonego, zostaną automatycznie przeniesieni na ten status. Nie jest wymagane kontaktowanie się z urzędem w tej sprawie.
 2. Planowane automatyczne przeniesienie na status osiedlony: Dodatkowo, w 2024 roku Urząd ds. Imigracji planuje wprowadzić proces automatycznego przenoszenia jak największej liczby uprawnionych posiadaczy statusu wstepnie osiedlony na status osiedlony, bez konieczności składania osobnej aplikacji. Automatyczne weryfikacje statusu przedstawiciela będą bazować na informacjach dostępnych w rządowych bazach danych, takich jak ciągłe zamieszkiwanie w Wielkiej Brytanii.
 3. Aktualizacja danych kontaktowych i dokumentów: Wszystkim posiadaczom statusu wstepnie osiedlonego lub osiedlonego zalecamy regularne aktualizowanie swoich danych kontaktowych, takich jak adres e-mail, w celu otrzymywania ważnych informacji na temat statusu EUSS. Można to zrobić szybko i łatwo za pomocą usługi "Aktualizuj dane konta wizowego i imigracyjnego UK" dostępnej pod adresem https://www.gov.uk/update-uk-visas-immigration-account-details lub korzystając z funkcji "Aktualizuj dane" w usłudze "Pokaż i udowodnij status imigracyjny" dostępnej pod adresem https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status. Aktualizacja danych po otrzymaniu nowego paszportu lub karty tożsamości (dla obywateli UE, EOG lub Szwajcarii) również pomoże uniknąć zbędnych opóźnień na granicy podczas podróży zagranicznych.
 4. Podróżowanie do i z Wielkiej Brytanii: Podczas podróżowania do i z Wielkiej Brytanii zalecamy korzystanie z dokumentu, który został użyty do złożenia aplikacji do EUSS. Przed podróżą na inny dokument, powinni Państwo zaktualizować swoje konto UKVI, dodając ten nowy dokument pod adresem https://www.gov.uk/update-uk-visas-immigration-account-details. Na przykład, jeśli składali Państwo wniosek, używając paszportu, a planują podróżować, używając karty tożsamości, należy upewnić się, że oba dokumenty są powiązane z Państwa kontem. Jeśli nie otrzymają Państwo potwierdzenia przed podróżą, że dane nowego dokumentu zostały zaktualizowane, zaleca się także noszenie dokumentu, którym składali Państwo wniosek do EUSS, aby uniknąć zbędnych opóźnień na granicy.
 5. Podróżujący obywatele wizowi z statusami wstepnie osiedlonego lub osiedlonego: Obywatele wizowi posiadający status wstepnie osiedlony lub osiedlonego powinni zawsze podróżować z aktualną biometryczną kartą pobytu.
 6. Obywatele brytyjscy: Jeśli zostali Państwo obywatelami brytyjskimi od czasu przyznania statusu osiedlonego, prosimy o korzystanie podczas ponownego wjazdu do Wielkiej Brytanii z ważnym brytyjskim paszportem lub certyfikatem uprawniającym do prawa pobytu, który można umieścić w ważnym zagranicznym paszporcie.

Wielka Brytania czeka - potwierdź swój status osiedlenia UK i otwórz drzwi do możliwości.

Więcej informacji na temat Programu Settled status - Status osiedlenia UK - UE (EUSS), w tym dostępnej pomocy w ubieganiu się o status osiedlony, można znaleźć na stronie internetowej https://www.gov.uk/eusettlementscheme.

Twój nowy dom w UK - zabezpiecz swój status osiedlenia UK.

Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do śledzenia dalszych aktualizacji w tej sprawie na naszej stronie internetowej oraz do utrzymywania bieżących danych kontaktowych i dokumentów. Jesli chcesz sie ubiegac o Obywatelstwo Brytyjskie odwiedź nasza strone.

Z poważaniem, Firma Opera Tax Ltd


rozliczenia podatkowe UK

Końcówka roku podatkowego jest okresem zwiększonych obowiązków dla właścicieli firm Limited w Londynie. W tym stresującym czasie muszą oni przygotować i złożyć szereg dokumentów zarówno do HMRC, jak i Companies House, co wymaga skrupulatnej organizacji i ścisłego przestrzegania terminów. Poniżej przedstawiamy kluczowe informacje na temat obowiązków podatkowych i sprawozdawczych dla firm Limited oraz kilka praktycznych rad, które pomogą uniknąć zamieszania w tej procedurze.

Przygotowanie do zeznań podatkowych

W celu ułatwienia procesu przygotowywania sprawozdań finansowych, warto przeprowadzić kilka kluczowych działań:

1. Uporządkowanie wydatków

Jeśli zamierzasz odliczyć wydatki, które są wyłącznie związane z prowadzeniem działalności biznesowej, zadbaj o ich dokładne udokumentowanie. Odpowiednie odliczenia mogą zmniejszyć podstawę opodatkowania, co przekłada się na mniejszy obciążenie podatkowe.

2. Monitorowanie płatności faktur

Regularnie sprawdzaj status swoich faktur i pamiętaj o przypominaniu klientom o nieuregulowanych płatnościach. Systematyczne uregulowywanie należności pozwoli na efektywne zarządzanie finansami firmy oraz ułatwi automatyzację procesów księgowych.

3. Uporządkowanie dokumentów

Przygotuj niezbędne dokumenty wcześniej, aby uniknąć opóźnień w procesie składania sprawozdań finansowych. Właściwe przygotowanie dokumentacji ułatwi przestrzeganie terminów i zminimalizuje ryzyko błędów w raportach.

Wymagane dokumenty dla HMRC

HMRC (Her Majesty's Revenue and Customs) wymaga od firm Limited złożenia kilku kluczowych dokumentów:

1. Zwrot podatku od osób prawnych (CT600)

Dokument ten zawiera szczegółowe informacje dotyczące dochodów firmy oraz pomniejszonych o wydatki i ulgi podatkowe. Na jego podstawie obliczana jest kwota zysku, która stanowi podstawę do obliczenia podatku od osób prawnych.

2. Rachunki roczne

Rachunki roczne składają się z kilku elementów:


 • Rachunek zysków i strat: Przedstawia zyski lub straty, które firma osiągnęła w danym roku podatkowym.
 • Sprawozdanie z sytuacji finansowej: Obejmuje aktywa, zobowiązania, kapitał oraz inne kluczowe wskaźniki finansowe firmy.
 • Przypisy: Zawierają informacje o transakcjach pomiędzy firmą a jej kierownictwem, takie jak zaliczki czy pożyczki.

Wymagane dokumenty dla Companies House

W przypadku składania dokumentów do Companies House, należy wziąć pod uwagę kilka istotnych kwestii:

1. Roczne sprawozdanie finansowe

W ramach rocznego sprawozdania finansowego należy złożyć sprawozdanie z sytuacji finansowej oraz przypisy. Te dokumenty zostaną opublikowane na stronie internetowej Companies House i staną się dostępne dla każdego zainteresowanego.

2. Terminy składania dokumentów

Companies House wymaga, aby roczne sprawozdanie finansowe zostało złożone w ciągu 9 miesięcy od zakończenia roku finansowego lub w ciągu 21 miesięcy od daty rejestracji firmy, jeśli jest to pierwsze rozliczenie. Natomiast termin na zapłatę podatku dochodowego od osób prawnych wynosi zwykle 9 miesięcy i 1 dzień po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

Konsekwencje niedotrzymania terminów

Niedotrzymanie terminów składania dokumentów może wiązać się z nałożeniem kar finansowych, których wysokość może rosnąć w miarę upływu czasu. Ponadto, Companies House wymaga od firm Limited regularnego potwierdzania informacji o firmie, a zaniedbanie tego obowiązku może skutkować sankcjami karnymi oraz wykreśleniem spółki z rejestru.

Podsumowanie

Podsumowując, obowiązki podatkowe i sprawozdawcze dla firm Limited w Londynie stanowią istotny element prowadzenia działalności gospodarczej. Przygotowanie odpowiednich dokumentów i ich złożenie w terminie jest kluczowe dla uniknięcia kar oraz utrzymania dobrej reputacji w oczach urzędów i klientów. Jeśli jednak proces ten wydaje się zbyt skomplikowany, warto skorzystać z pomocy specjalistów, którzy służą wsparciem w tym zakresie.

Przeczytaj tak że Nowości W Corporation Tax


ksiegowosc online

Opera Tax wprowadza serię e-booków dla łatwiejszego poruszania się w elektronicznym systemie.

Przełomowa zmiana w brytyjskim systemie podatkowym jest już na horyzoncie. Wkrotce wszystkie rozliczenia podatkowe w Wielkiej Brytanii będą odbywać się wyłącznie w formie elektronicznej czyli bedzie to ksiegowosc online w UK. Jest to wynik starannych prac rządu i odpowiedź na potrzeby nowoczesnego świata biznesu. Firma Opera Tax, wiodący dostawca usług podatkowych, przygotowuje się na tę rewolucję, wprowadza serię e-booków i uslug, które pomogą przedsiębiorcom i osobom indywidualnym dostosować się do nowych wymagań.

Ksiegowosc online w Anglii czy tez elektroniczne rozliczenia podatkowe przynoszą szereg korzyści, takich jak szybkość, wygoda i większa precyzja. Jednak dla wielu osób może być to nowa i nieznana dziedzina. Właśnie dlatego Opera Tax postanowiła stworzyć serię e-booków, która będzie przewodnikiem dla wszystkich, którzy chcą wejść w erę nowego systemu podatkowego i nauczyć się samodzielnie radzić sobie w sprawach związanych z rejestracją firmy, rozliczeniami podatkowymi, VAT-em i innymi aspektami podatkowymi.

E-booki opracowane przez Opera Tax to kompendium wiedzy na temat elektronicznych rozliczeń podatkowych, przygotowane w przystępny i zrozumiały sposób. Seria obejmuje wiele tematów, takich jak:


 1. Rejestracja firmy i spółki w nowym systemie elektronicznym - krok po kroku przewodnik, który pomoże zrozumieć proces rejestracji i uniknąć błędów.
 2. Rozliczenia podatkowe dla przedsiębiorców - jak skutecznie i sprawnie rozliczać podatki jako właściciel firmy, uwzględniając nowe wymogi elektronicznego systemu.
 3. Podatek od wartości dodanej (VAT) - kompleksowy przewodnik, który wyjaśnia zasady rozliczania VAT-u w elektronicznym systemie, wraz z przykładami i wskazówkami.
 4. Indywidualne rozliczenia podatkowe - jak samodzielnie rozliczać podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne w nowym systemie, aby uniknąć błędów i sankcji.

Opera Tax, jako firma specjalizująca się w usługach podatkowych, zdaje sobie sprawę z wyzwań, jakie niesie ze sobą wprowadzenie całkowitego rozliczania elektronicznego. Dlatego też zespół ekspertów pracuje nad przygotowaniem tych wartościowych materiałów, które pomogą osobom w pełnym wykorzystaniu nowego systemu podatkowego oraz wejsc w nowa ksiegowosc online ze zrozumieniem..

E-booki będą zawierać praktyczne porady, wskazówki i przykłady, które ułatwią korzystanie z elektronicznych rozliczeń podatkowych.

Wprowadzenie w ksiegowosc online to istotny krok w kierunku usprawnienia procesów podatkowych i dostosowania się do nowoczesnych technologii. Opera Tax jest liderem w tej dziedzinie i angażuje się w pomoc klientom w osiągnięciu sukcesu w nowym systemie. Nasze e-booki są tworzone przez doświadczonych ekspertów podatkowych i zapewniają kompleksowe i aktualne informacje.

Nie czekaj, aż nowe przepisy podatkowe staną się obowiązujące. Zdobądź przewagę i zacznij przygotowywać się już teraz. Seria e-booków przygotowana przez Opera Tax będzie doskonałym narzędziem dla przedsiębiorców, osób indywidualnych i każdego, kto chce poznać tajniki elektronicznych rozliczeń podatkowych.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, gdzie znajdziesz więcej informacji na temat naszej serii e-booków oraz możliwość ich zakupu. Wraz z Opera Tax wejdź w nową erę rozliczeń podatkowych i zyskaj pewność oraz kompetencje potrzebne do skutecznego zarządzania swoimi finansami.

Skontaktuj się z nami już dziś i zacznij przygodę z elektronicznymi rozliczeniami podatkowymi. Skorzystaj z promocyjnej ceny naszego pierwszego Ebooka


Pigułka Wiedzy o Podatkach w UK

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak funkcjonuje brytyjski system podatkowy? Czy czujesz się zagubiony w gąszczu przepisów i zobowiązań podatkowych? Jeśli tak, mamy dla Ciebie doskonałe rozwiązanie. Przedstawiamy Ci nasz najnowszy e-book, "Pigułka wiedzy o podatkach w UK", który jest nieocenionym kompendium wiedzy dla wszystkich, którzy chcą zrozumieć i opanować zawiłości podatkowego świata Wielkiej Brytanii.

Rozdział 1: Podatek dochodowy od osób fizycznych (Income Tax) Pierwszy rozdział naszego e-booka dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych. Dowiesz się, jak oblicza się ten podatek, jakie są stawki i próg podatkowy oraz jakie ulgi możesz wykorzystać, aby zminimalizować swoje zobowiązania podatkowe.

Rozdział 2: Składki na ubezpieczenie społeczne (National Insurance Contributions - NICs) Kolejny rozdział poświęcony jest składkom na ubezpieczenie społeczne. Przeanalizujemy różne rodzaje składek, jakie trzeba płacić, oraz omówimy, jak wpływają one na Twoje świadczenia socjalne.

Rozdział 3: Podatek od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax - CGT) W tym rozdziale przyjrzymy się podatkowi od zysków kapitałowych. Dowiesz się, jak obliczać ten podatek, jakie są wyjątki od opodatkowania oraz jakie strategie można zastosować, aby zoptymalizować swoje zyski i minimalizować zobowiązania podatkowe.

Rozdział 4: Podatek od wartości dodanej (Value Added Tax - VAT) Czwarty rozdział koncentruje się na podatku od wartości dodanej. Omówimy zasady funkcjonowania VAT w Wielkiej Brytanii, jakie są stawki podatkowe, kiedy i jak należy się zarejestrować jako płatnik VAT oraz jak prawidłowo składać deklaracje podatkowe VAT.

Rozdział 5: Podatek od nieruchomości (Council Tax) W tym rozdziale przyjrzymy się podatkowi od nieruchomości, czyli tzw. Council Tax. Wyjaśnimy, jak jest obliczany ten podatek, jakie są różnice w opłatach w zależności od lokalizacji oraz jakie są ulgi dostępne dla określonych grup społecznych.

Rozdział 6: Podatek dla samozatrudnionych (Self-employment Tax) Szósty rozdział naszego e-booka poświęcony jest specjalnie osobom pracującym na własny rachunek. Dowiesz się, jak obliczać i płacić podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne jako samozatrudniony. Omówimy również specjalne zasady i ulgi podatkowe dostępne dla tej grupy podatników.

Rozdział 7: Podatek od spółek (Corporation Tax) W kolejnym rozdziale skupimy się na podatku od spółek. Przedstawimy zasady obliczania i płacenia tego podatku, a także omówimy różne rodzaje spółek i ich specyficzne zobowiązania podatkowe. Będziesz miał/a pełne zrozumienie dla podatkowych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej jako spółka.

Rozdział 8: Podatek od spadków i darowizn (Inheritance Tax) Ósmy rozdział poświęcony jest podatkowi od spadków i darowizn. Przeanalizujemy, jak ten podatek działa, kiedy jest wymagany, jakie są progi i stawki opodatkowania oraz jakie strategie planowania sukcesji można zastosować, aby zminimalizować zobowiązania podatkowe dla Twojej rodziny.

Rozdział 9: Ulgi podatkowe i zwolnienia W tym rozdziale przedstawimy różne ulgi podatkowe i zwolnienia, które mogą przysługiwać Ci na podstawie specyficznych okoliczności. Dowiesz się, jak korzystać z tych ulg, jak je zgłaszać i jakie dokumenty są wymagane, aby skorzystać z tych dodatkowych udogodnień podatkowych.

Rozdział 10: Jak się zarejestrować jako płatnik podatków W ostatnim rozdziale naszego e-booka omówimy proces rejestracji jako płatnik podatków w Wielkiej Brytanii. Przedstawimy kroki, które musisz podjąć, aby zarejestrować się w HM Revenue and Customs (HMRC), jakie dokumenty będą potrzebne i jakie są Twoje obowiązki jako płatnika podatków.

Podsumowanie: Nasz e-book "Pigułka wiedzy o podatkach w UK" to nieocenione źródło informacji dla wszystkich, którzy chcą zrozumieć i opanować brytyjski system podatkowy. Dzięki temu kompendium wiedzy będziesz miał/a pełną świadomość swoich zobowiązań podatkowych, możliwości optymalizacji i strategii planowania finansowego. Niezależnie od tego, czy jesteś pracownikiem, samozatrudniony czy przedsiębiorcą, nasz e-book pomoże Ci

osiągnąć stabilność finansową i uniknąć przykrych niespodzianek związanych z podatkami. Dzięki przystępnemu i klarownemu językowi, którym został napisany ten e-book, nawet osoby bez specjalistycznej wiedzy podatkowej łatwo zrozumieją omawiane zagadnienia.

W "Pigułce wiedzy o podatkach w UK" znajdziesz również praktyczne wskazówki dotyczące rejestracji jako płatnik podatków, korzystania z usług doradcy podatkowego oraz terminów rozliczeń podatkowych. Dowiesz się także, jak efektywnie korzystać z e-rozliczeń i jakie są zalety tego rozwiązania.

Nie możemy pominąć również spisu treści, który został starannie przygotowany, aby ułatwić Ci nawigację po e-booku. Dzięki niemu szybko znajdziesz interesujące Cię tematy i szybko dotrzesz do potrzebnych informacji.

Jeśli chcesz posiąść wiedzę, która pomoże Ci w lepszym zrozumieniu i radzeniu sobie z podatkami w Wielkiej Brytanii, "Pigułka wiedzy o podatkach w UK" jest niezastąpionym przewodnikiem. Niezależnie od Twojej sytuacji finansowej i zawodowej, ten e-book zapewni Ci pewność siebie i kontrolę nad swoimi finansami.

Nie czekaj dłużej - sięgnij po "Pigułkę wiedzy o podatkach w UK" już dziś i wejdź na drogę do pełnego zrozumienia i opanowania brytyjskiego systemu podatkowego!


tax crypto

Czy należy i jak zgłosić zyski z kryptowalut w zeznaniu podatkowym w UK?

Wielu brytyjskich inwestorów posiada aktywa krypto, takie jak Ethereum czy Bitcoin, ale niewielu z nich zdaje sobie sprawę, że muszą one być uwzględnione w rozliczeniu podatkowym self-assessment. Podatek od zysków kapitałowych (CGT) i podatek dochodowy są nakładane na takie aktywa w tym samym stopniu co na inne dochody i zyski. Termin końcowy na złożenie rozliczeń podatkowych za rok podatkowy brytyjski 2022-23 do 31 stycznia 2024.

podatek od crypto

Podatek od kryptowalut w UK

HM Revenue & Customs (HMRC) - Podatki od kryptowalut: Informacje ogólne o opodatkowaniu kryptowalut w Wielkiej Brytanii. HMRC - Tax on cryptoassets

Kiedy inwestor osiągnie zysk z aktywów krypto powyżej kwoty wolnej od podatku CGT, (wynoszącej £12,300 na rok podatkowy 2022-23, a na obecny 2023-24 to £6,000) jest zobowiązany do zapłacenia podatku od zysków kapitałowych. Jeśli inwestor poniesie stratę, może ją zrekompensować innymi zyskami w tym samym roku lub w przyszłości, jeśli zostaną one zgłoszone do HMRC.

HMRC – Kryptoaktywa dla osób fizycznych

Inwestorzy brytyjscy, którzy handlują krypto walutami lub otrzymują je za świadczone przez siebie usługi, będą podlegać podatkowi od swoich zysków. Istnieje wiele problemów związanych z aktywami krypto, ponieważ przepisy podatkowe nie są jasne lub kontrowersyjne. Wielu podatników brytyjskich inwestowało w te aktywa, ale tylko ok. 30% z nich posiada profesjonalną reprezentację księgowego lub doradcy podatkowego w UK lub rozumie CGT. Zapraszamy do kontaktu z nami w celu wyjaśnienia sytuacji KONTAKT

Czy należy odprowadzać podatek od kryptowalut w UK?

Poradnik HMRC na temat kryptowalut dla osób indywidualnych: Szczegółowy przewodnik HMRC dotyczący tego, jak osoby indywidualne powinny rozliczać podatki od kryptowalut. HMRC - Cryptoassets for individuals

Rezydenci podatkowi brytyjscy, którzy nie posiadają w UK tzw. domicylu, mogą nie zdawać sobie sprawy, że HMRC traktuje wszelkie inwestycje krypto posiadane przez mieszkańców Wielkiej Brytanii jako aktywa brytyjskie, generujące dochód i zyski podlegające opodatkowaniu w Wielkiej Brytanii.

Księgowość i pomoc w obliczaniu podatku od kryptowalut w Anglii.

podatek od kryptowalut

Aby uniknąć problemów związanych z krypto walutami, należy dokładnie sprawdzić brytyjskie przepisy podatkowe i upewnić się, że działania są zgodne z nimi. HMRC wymaga, aby agenci podatkowi pytali swoich klientów, czy inwestowali w krypto, a inwestorzy w krypto, którzy nie posiadają agentów podatkowych, powinni zasięgnąć porady w tej sprawie.

Podejście HMRC do opodatkowania kryptowalut.

 

Samozatrudniony - (ltd)

Samozatrudniony (self employed) VS Spółka limited
(ltd)

Na pewno wielu z was zastanawia się jaka jest różnica między dwoma. Postaram się wytłumaczyć najprościej jak tylko mogę, abyśmy wszyscy mogli zrozumieć I podjąć decyzje, które z tych dwóch działalności pasuje do nas najbardziej.  

Samozatrudniony

To ty jesteś biznesem

W przypadku jakiegokolwiek sporu prawnego będziesz osobiście pozwany, chyba że masz odpowiednie ubezpieczenie

Jesteś właścicielem

Jesteś managerem

Tax może wynieść między 20% a 45%

Osoby samozatrudnione uzyskują dochód poprzez zawieranie umów bezpośrednio z handlem lub firmą.

Jako osoba prowadząca działalność na własny rachunek korzyści finansowe, takie jak dywidendy, zazwyczaj nie są dostępne

Musisz być brytyjskim rezydentem

Nieposiadanie udziałów firmy

Spółka limited

Działalność jest odrębnym podmiotem prawnym

W przypadku jakiegokolwiek sporu prawnego firma zostanie pozwana, chyba że posiada odpowiednią ochronę ubezpieczeniową. Dyrektor nie jest prawnie odpowiedzialny za długi/spory firmy

Jesteś udziałowcem; Posiadasz wszystkie lub część kapitału zakładowego spółki

Obsługujesz firmę jako dyrektor

Tax może wynieść między 19% a 25%

Spółka LTD to rodzaj struktury biznesowej, która ma własny podmiot prawny, niezależny od swoich właścicieli.

Jako spółka limited możesz wyplacac pieniądze za pośrednictwem swojej firmy jako dywidendy, pod warunkiem, że Twoja spółka przynosi zyski

Ważne jest jedynie aby rezydencja podatkowa spółki znajdowała się na terenie Wielkiej Brytanii

Posiadanie udziałów firmy

Dodatkowo rejestrując spółkę limited pod konkretną nazwą, gwarantujemy jej ochronę prawną co oznacza to, że nikt nie może założyć firmy nazywającej się tak samo lub podobnie.


Jeśli mówo o samozatrudnienie w UK, takie ograniczenie niestety nie występuje co może doprowadzić do sytuacji, w której firmy pod ta sama nazwa okaże się niekompetentna jej zła sława może zostać przypisana drugiej osobie.


Spółka LTD w oczach przyszłych partnerów może wyglądać bardziej wiarygodnie niż bycie samozatrudnionym.

otwieranie firmy limited w UK

Co to jest spółka limited?


Spółka Limited ( LTD ) to angielska spółka posiadająca osobowość prawną. Jest ona odpowiednikiem
polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, aczkolwiek ma do zaoferowania znacznie więcej
możliwości dla przedsiębiorców . Zapewnia ona szybki oraz prosty sposób założenia swojej własnej
wymarzonej firmy.

W Wielkiej Brytanii istnieją dwa rodzaje spółek z ograniczoną odpowiedzialnością: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do wysokości udziałów i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do wysokości gwarancji. Podstawowa różnica polega na tym, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do wysokości gwarancji jest organizacją non-profit, więc cały zysk po opodatkowaniu jest ponownie inwestowany w spółkę.


Jak otworzyć spółkę limited?


Aby otworzyć spółkę limited należy zarejestrować firmę w Companies House po czym w ciągu 3
miesięcy od momentu rejestracji zameldować w urzędzie skarbowym (HMRC). Companies House To
odpowiednik polskiego sądu rejestrowego. Konieczne jest złożenie wniosku o rejestrację spółki, do
którego dołącza się akt założycielski i statut przedsiębiorstwa.

Spółka LTD musi składać się przynajmniej z jednego dyrektora (Company Director). Nalezy pamietac ze spółka Limited uk musi prowadzić księgowość i płacić podatek dochodowy od osób prawnych tzw. Corporation Tax.


Co muszę dostarczyć, aby otworzyć spółkę LTD?
Należy:
• Podać proponowana nazwę firmy
• Adres rejestracji firmy
• Dane dyrektora firmy
• Dane wspólnika firmy o ile taki istnieje
• Szczegóły dotyczące udziałów w spółce i przysługujących udziałowcom praw
• Okreslic zakres dzialanosci spolki


Czy prowadzenie spółki limited uk ma wady i zalety?


Oczywiście! Pierwsza zaleta na pewno jest to ze spółkę limited uk możesz prowadzić skąd tylko chcesz oraz
świadczyć usługi z którego kolwiek kraju. Prowadzenie Firmy Limited Londyn jest bardzo łatwe, szczególnie gdy powierzy się księgowośc spółki w ręce dobrego księgowego co sprawi, że zarządzanie nią będzie
przyjemnością, a wszystkie formalności zostaną dopilnowane przez profesjonalne biuro księgowe.


Ogromna zachęta jest fakt, że taka spółka posiada odrębność finansową. Oznacza to, że jeśli taka
firma zbankrutuje, to jej właściciele, czy udziałowcy odpowiadają tylko do wysokości swojego
wkładu, jaki włożyli w firmę. Zabezpiecza to ich własne dobra materialne. Jeżeli chodzi o jakie
kolwiek wady to spółka LTD w UK nie ma ich wiele. Taka wada dla niektórych może być prowadzenie
papierologii związanych z podatkami, aczkolwiek jak wyżej wymieniono pod okiem dobrego
księgowego to jedynie przyjemność!

Mozna zarejstrowac taka firme online badz przez nasze biuro rachunkowe.


samozatrudnienie w UK

Samozatrudnienie w UK – self employed


Osoba samozatrudniona – self employed to każda osoba, która utrzymuje się z jakiejkolwiek
samodzielnej działalności gospodarczej, w przeciwieństwie do pracy na rzecz firmy lub pracodawcy.
Osoby prowadzące działalność na własny rachunek zarabiają na bezpośrednich umowach z firmami,
co oznacza, że ​​są właścicielami firmy i głównym lub jedynym operatorem.


Jak zostać self employed w UK?


Zarejestrowanie się jako osoba samozatrudniona jest łatwiejsze niż myślisz. Aby rozpocząć proces,
musisz zarejestrować konto na stronie HMRC i dokonac rejestracji wypelniajac odpowiednia
aplikacje. Po prawidlowym dokonaniu rejestracji otrzymasz 10-cyfrowy unikalny numer referencyjny
podatnika (UTR) za pomoca ktorego jestes identyfikowny w brutyjskim urzedzie skarbowym HMRC.


Jakie dokumenty potrzebuje do otwarcia samozatrudnienia?


• National Insurance number.
• Wazny dokument z imieniem I nazwiskiem – paszport lub dowod osobisty
• Aktualny adres (oraz data wprowadzenia)
• Data urodzenia
• Numer telefonu
• Email
• Okreslenie glownego zajecia – czym dana dzialalnosc bedzie sie zajmowac
• Czy wczesniej byłeś zarejestrowany jako samozatrudniony, jesli tak musisz podac poprzedni
numer UTR


Czy samozatrudnienie w UK (self employed ) ma jakieś zalety?


Oczywiście! Korzyści płynące z samozatrudnienia obejmują bycie swoim własnym szefem, tworzenie
własnego harmonogramu, elastyczność, dążenie do własnych marzeń, czerpanie radości z wyzwań
związanych z rozpoczynaniem czegoś nowego, wybieranie ludzi, z którymi pracujesz, oraz tworzenie
własnego środowiska pracy.


Czy samozatrudnienie ma jakieś wady?


Niestety, odpowiedź brzmi: tak. Główne z nich to nieprzewidywalne koszta. Koszty prowadzenia
firmy takie jak składki National Insurance, prowadzenie księgowości, czyli dopilnowanie, aby
wszystkie podatki (Tax Return) zostały sfinalizowane na czas. Jako samozatrudniony nie otrzymujesz
wynagrodzenia chorobowego ani urlopowego.

Mozna zarejstrowac taka firme online badz przez nasze biuro rachunkowe.