• T: 0208 422 0202
  • Adres: 170 Greenford Road • Harrow, HA1 3QX

Monthly Archives: September 2023

Settlement status

Ustabilizuj swoją przyszłość w Wielkiej Brytanii - zdobądź status osiedlenia UK.

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy Państwa poinformować o najnowszych zmianach w Programie Osiedlenia UE (EUSS) Poniżej znajdują się najważniejsze aktualizacje:


  1. Przedłużenie statusu wstępnie osiedlonego o 2 lata: Od września 2023 roku, osoby posiadające status wstepnie osiedlony, który ma wygasnąć, automatycznie otrzymają przedłużenie o 2 lata. To rozwiązanie ma na celu zapewnienie, że żadna z osób posiadających obecnie status przedstawiciela nie straci swojego statusu imigracyjnego z powodu braku drugiej aplikacji do EUSS. Jeśli spełnią warunki do uzyskania statusu osiedlonego, zostaną automatycznie przeniesieni na ten status. Nie jest wymagane kontaktowanie się z urzędem w tej sprawie.
  2. Planowane automatyczne przeniesienie na status osiedlony: Dodatkowo, w 2024 roku Urząd ds. Imigracji planuje wprowadzić proces automatycznego przenoszenia jak największej liczby uprawnionych posiadaczy statusu wstepnie osiedlony na status osiedlony, bez konieczności składania osobnej aplikacji. Automatyczne weryfikacje statusu przedstawiciela będą bazować na informacjach dostępnych w rządowych bazach danych, takich jak ciągłe zamieszkiwanie w Wielkiej Brytanii.
  3. Aktualizacja danych kontaktowych i dokumentów: Wszystkim posiadaczom statusu wstepnie osiedlonego lub osiedlonego zalecamy regularne aktualizowanie swoich danych kontaktowych, takich jak adres e-mail, w celu otrzymywania ważnych informacji na temat statusu EUSS. Można to zrobić szybko i łatwo za pomocą usługi "Aktualizuj dane konta wizowego i imigracyjnego UK" dostępnej pod adresem https://www.gov.uk/update-uk-visas-immigration-account-details lub korzystając z funkcji "Aktualizuj dane" w usłudze "Pokaż i udowodnij status imigracyjny" dostępnej pod adresem https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status. Aktualizacja danych po otrzymaniu nowego paszportu lub karty tożsamości (dla obywateli UE, EOG lub Szwajcarii) również pomoże uniknąć zbędnych opóźnień na granicy podczas podróży zagranicznych.
  4. Podróżowanie do i z Wielkiej Brytanii: Podczas podróżowania do i z Wielkiej Brytanii zalecamy korzystanie z dokumentu, który został użyty do złożenia aplikacji do EUSS. Przed podróżą na inny dokument, powinni Państwo zaktualizować swoje konto UKVI, dodając ten nowy dokument pod adresem https://www.gov.uk/update-uk-visas-immigration-account-details. Na przykład, jeśli składali Państwo wniosek, używając paszportu, a planują podróżować, używając karty tożsamości, należy upewnić się, że oba dokumenty są powiązane z Państwa kontem. Jeśli nie otrzymają Państwo potwierdzenia przed podróżą, że dane nowego dokumentu zostały zaktualizowane, zaleca się także noszenie dokumentu, którym składali Państwo wniosek do EUSS, aby uniknąć zbędnych opóźnień na granicy.
  5. Podróżujący obywatele wizowi z statusami wstepnie osiedlonego lub osiedlonego: Obywatele wizowi posiadający status wstepnie osiedlony lub osiedlonego powinni zawsze podróżować z aktualną biometryczną kartą pobytu.
  6. Obywatele brytyjscy: Jeśli zostali Państwo obywatelami brytyjskimi od czasu przyznania statusu osiedlonego, prosimy o korzystanie podczas ponownego wjazdu do Wielkiej Brytanii z ważnym brytyjskim paszportem lub certyfikatem uprawniającym do prawa pobytu, który można umieścić w ważnym zagranicznym paszporcie.

Wielka Brytania czeka - potwierdź swój status osiedlenia UK i otwórz drzwi do możliwości.

Więcej informacji na temat Programu Settled status - Status osiedlenia UK - UE (EUSS), w tym dostępnej pomocy w ubieganiu się o status osiedlony, można znaleźć na stronie internetowej https://www.gov.uk/eusettlementscheme.

Twój nowy dom w UK - zabezpiecz swój status osiedlenia UK.

Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do śledzenia dalszych aktualizacji w tej sprawie na naszej stronie internetowej oraz do utrzymywania bieżących danych kontaktowych i dokumentów. Jesli chcesz sie ubiegac o Obywatelstwo Brytyjskie odwiedź nasza strone.

Z poważaniem, Firma Opera Tax Ltd