• T: 0208 422 0202
 • Adres: 170 Greenford Road • Harrow, HA1 3QX

Blog Details

Obowiązki Finansowe Spółek LTD

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (LTD) w Wielkiej Brytanii stają przed licznymi wymogami finansowymi i prawnymi, które obejmują konieczność płacenia określonych podatków oraz składania odpowiednich deklaracji i zgłoszeń. Dziś przybliżymy, jakie są roczne zobowiązania dla Limited Company, podkreślając ich znaczenie i konieczność świadomego zarządzania.

Roczne Obowiązki Finansowe Spółek LTD:

Podatek Korporacyjny:

 • Wszystkie spółki LTD są zobowiązane do płacenia podatku korporacyjnego od osiąganych zysków, przy czym stawka podatkowa zależy od poziomu tych zysków.

VAT (Podatek od Towarów i Usług):

 • Przekroczenie progu obrotu wynoszącego obecnie 85,000 GBP wymusza na firmie rejestrację do VAT i konieczność odprowadzania tego podatku.

Podatki i Składki Pracownicze:

 • Zatrudnienie pracowników wiąże się z obowiązkiem odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku dochodowego w ich imieniu.

Koszty Rachunkowości i Doradztwa Podatkowego:

 • Profesjonalne usługi księgowe i doradztwo podatkowe to kolejny istotny element kosztów rocznych.

Roczne Deklaracje i Zgłoszenia:

Deklaracja Podatku Korporacyjnego:

 • Spółki muszą złożyć deklarację podatkową (CT600) do HM Revenue and Customs (HMRC).

Rocznikowe Sprawozdania Finansowe:

 • Należy składać sprawozdania finansowe do Companies House, zawierające bilans oraz rachunek zysków i strat.

Confirmation Statement:

 • Roczne sprawozdanie do Companies House zawierające kluczowe informacje o firmie jest obowiązkowe.

Deklaracje VAT:

 • Firmy zarejestrowane do VAT zobowiązane są do składania regularnych deklaracji VAT.

Deklaracja CIS dla Branży Budowlanej:

 • Firmy budowlane muszą składać miesięczne deklaracje CIS i odprowadzać podatek od podwykonawców.

Payroll:

 • Lista płac dla pracowników musi być aktualizowana i przekazywana regularnie, a także roczne podsumowania płac (P60) i informacje o świadczeniach dodatkowych (P11D).

Kluczowe Punkty do Zapamiętania:

 • Terminowość: Niezwykle ważne jest dotrzymanie terminów składania deklaracji i dokonywania płatności, aby uniknąć kar i odsetek za zwłokę.
 • Aktualizacja Wiedzy: Przepisy podatkowe i prawne ulegają zmianom, zatem kluczowe jest pozostanie na bieżąco z obowiązującymi wymogami.

Spółki LTD w UK muszą sprostać licznych wymaganiom, co często skłania do korzystania z usług profesjonalnych doradców podatkowych i księgowych. Opera Tax zaprasza na bezpłatne konsultacje, gdzie możemy odpowiedzieć na Twoje pytania i pomóc w nawigacji po złożoności przepisów.